Usluge

Projektovanje i razvoj sistema

Kompanija FYLTRIS poseduje projektantski tim, visoko kvalifikovanih inženjera sa neprocenjivim iskustvom u velikom broju značajnih regionalnih i svetskih projekata.

FYLTRIS-ovo znanje, kada je u pitanju projektovanje procesno-tehnoloških sistema, ogleda se i kroz saradnju sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, na kome se nalazi i deo biroa zadužen za razvoj proizvoda, aplikacija i sistema (dugogodišnji zvaničan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji).