Usluge

Održavanje opreme i sistema

Kompanija FYLTRIS kroz svoj visokoobrazovan stručan kadar nudi servisiranje, održavanje kao i stručno savetovanje sa ekspertizom od samog početka rada tj. instalacije Vašeg postrojenja.

FYLTIRS-ova usluga servisiranja prilagođena je Vašim zahtevima i potrebama, a postoji opcija i dežurne servisne službe koja je na raspolaganju klijentima 24/7. Opseg usluga/opcija servisiranja je širok od kompletne redovne inspekcije i kontrole do ugovaranja održavanja kroz kompletan remont/servis u kome Vi prenosite na FYLTRIS odgovornost koja se odnosi na produktivnost Vašeg sistema.