Usluge

Implementacija opreme i sistema

Kompanija FYLTRIS sa preko 18 godina iskustva u instalaciji opreme i puštanja u rad indsutrijskih sistema prednjači na regionalnom tržištu.

FYLTRIS-ov tim, koristeći neprocenjivo usko-stručno znanje i iskustvo, u saradnji sa Vama može da kreira i prilagodi procesne instalacije u skladu sa specifičnim zahtevima Vašeg objekta i postrojenja.